Партньори

Наши партньори са различни типове организации, които играят важна роля в доставката на суровини, компоненти, техническа поддръжка и развитие на продуктите. Ето някои от основните партньори, с които производителите на трансформатори често сътрудничат:

Доставчици на електромагнитни материали

Те ни осигуряват специализирани материали като мед, желязо, никел, кобалт и други, които са необходими за изработка на ядрата и намотките на трансформаторите.

Производители на изолационни материали

Това включва компании, които предоставят различни видове изолационни материали като епоксидни смоли, пластмаси, изолационни хартии и лакове, които се използват за защита и изолация на проводниците в трансформаторите.

Това партньорство и сътрудничества е от съществено значение за успешната ни работа, като ни помага за осигуряването на висококачествени продукти и решения, които отговарят на съвременните технологични изисквания.

Доставчици на електрически компоненти

Това са производители на комутационни съоръжения, прекъсвачи, релета и други електрически компоненти, които се използват за управление и защита на трансформаторите.

Инженерни и консултантски фирми

Тези партньори предоставят техническа поддръжка, проектиране и консултации при разработката, производството и инсталирането на трансформатори.

Клиенти и потребители

Ние си сътрудничим с различни клиенти и потребители от енергийни компании, индустриални предприятия, телекомуникационни оператори, железници, ветроенергийни и слънчеви ферми, както и с други сектори, за доставка и инсталация на трансформаторите им.
Телетек Електроникс АД

Teletek Electronics

Телетек Електроникс е водеща компания за системи за сигурност и пожароизвестяване във всяка страна, в която оперира и да постигаме устойчив и качествен растеж с ясното разбиране за отговорностите, които носим пред своите служители, клиентите, партньорите и обществото като цяло.
Повече
Кабелкомерс ООД

Кабелкомерс ООД

Повече от 55 години Кабелкомерс ООД е сред водещите в България фирми с традиции с търговията с кабели, проводници,кабелна арматура, електроматериали и електроапаратура от утвърдени български и световни прозводители както и собствено производство. „Кабелкомерс” предлага
Повече
Емка АД

ЕМКА АД

Провежда инициатива по опазване на Околната среда, опазване на природните ресурси и климата. Фирмата закупи и предостави на своите служители Регулатори на потока за спестяване на вода/топла и студена/ и енергия. Водоспестяващите продукти намаляват разхода на вода в банята до
Повече
ИТТ България ЕООД

ИТТ България ЕООД

Прогресът и успехите на ИТТ България ЕООД през годините са резултат от положените усилия, непрекъснатия стремеж към развитие и подобряване на работата на всеки един отделен етап. Основен акцент поставяме на успешното си сътрудничество с всеки клиент. През последните години името
Повече
Zetti srl

Zetti srl

Повече от 50 години Zetti произвежда пластмасови опори и изолационни части за малки и средни силови трансформатори. Помещенията ни заемат площ от 3500 кв. м., в които модерните машини, напредналият технологичен процес и висококвалифицираните човешки
Повече
Weisser Spulenkörper GmbH & Co.KG

Weisser Spulenkörper

Повече от 60 години Weisser Spulenkörper е водеща компания на пазара в производството на бобини, кутии и изолационни части за магнити, двигатели, релета, сензори и трансформатори. Независимо дали се нуждаете от стандартизирани каталожни продукти или от
Повече