Тороидални трансформатори

Тороидалните трансформатори, благодарение на формата си, са изключително ефективни за размерите и теглото си, както и не причиняват смущения на околните компоненти. Серията TST се използват в сферите на електрониката, електротехниката, медицинската техника, комуникационната техника, както и много други.

Еднофазен трансформатор TSL

Предназначението на еднофазните трансформатори от серията TSL е в широк диапазон: в промишлени инсталации и захранвания, в сигнално охранителни устройства и системи за пожароизвистяване, в медицината и много други сфери. Могат да се използват като понижаващи, понижаващи, разделителни и трансформатори за оперативни вериги.

Автотрансформатори серия TSA

Автотрансформаторите са идеално решение за системи и устройства с минимални корекции в напрежението, които нямат нужда от галванично разделяне между намотките. Серията TSA са подходящи за регулиране на климатични, вентилационни и отоплителни инсталации.

Трифазен трансформатор T3PL

Трифазните трансформатори от серията T3PL намират приложение в промишлени инсталации, захранвания и устройства, както и за собствени нужди. Могат да се използват като понижаващи, повишаващи и разделителни.

Трансформатор серия T3PA

Автотрансформаторите са идеално решение за системи и устройства с минимални корекции в напрежението, които нямат нужда от галванично разделяне между намотките. Серията T3PA намират приложение в промишлени инсталации, захранвания и устройства.